checkwatt

 

rr el är länken till checkwatt


RR-EL har inlett ett samarbete med CheckWatt, en framstående svensk tjänsteleverantör som ökar nyttan av solcellsanläggningar genom att integrera batterilagring och därigenom stödja elnätet. Om din elhandelsleverantör är kompatibel med detta samarbete, kan du dra nytta av betydande ekonomiska fördelar samtidigt som du aktivt bidrar till att stärka Sveriges elförsörjningssystem.


varför checkwatt

CheckWatt erbjuder en spännande och innovativ tjänst som syftar till att hjälpa kunderna att dra nytta av sina batterier och bidra till att stabilisera det svenska elnätet samtidigt som de genererar intäkter. Denna typ av flexibla energitjänster är viktiga för att stödja övergången till förnybar energi och upprätthålla en pålitlig elförsörjning.
Här är några nyckelpunkter om CheckWatt och deras tjänster:

1. Flexibel batterikapacitet: Genom att använda batterier kan kunderna lagra överskottsenergi när den är tillgänglig och sedan sälja den tillbaka till elbolag när efterfrågan är högre. Detta hjälper till att balansera elnätet och minska behovet av fossila bränslen för att hantera toppbelastning.

2. Virtuellt kraftverk: 
CheckWatt erbjuder en virtuell kraftverkstjänst som aggregerar batterikapaciteten från flera kunder till ett gemensamt kraftverk. Detta ökar effektiviteten och flexibiliteten i att erbjuda stödtjänster till elnätet.

3. Användarportal: 
Kundportal ger användarna insikt i deras energiproduktion och intäkter från att sälja överskottsenergi. Det ger transparens och möjlighet att effektivt hantera sina energitillgångar.

4. Förnybar energi:
CheckWatt strävar efter att möjliggöra användningen av 100% förnybar energi genom smarta tekniklösningar som övervakning, analys och styrning av energianvändningen. Detta kan hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan.

5. Bakgrund och grundare: 
Tjänsten grundades av tre entreprenörer med erfarenhet inom energi- och IT-sektorn. Deras bakgrund och kunskap inom dessa områden har troligen varit en fördel för att utveckla och lansera en sådan innovativ energitjänst.

Denna typ av tjänster är viktiga för att skapa en mer hållbar och pålitlig elförsörjning samtidigt som de ger fördelar för kunderna genom att generera intäkter från sina energiresurser. 


 

hur mycket kan man tjäna

Här kan du beräkna den uppskattade årsersättningen du kan få genom att
bidra med stödtjänster med hjälp av ditt batterilager. Vi hjälper dig sedan att
installera CheckWatt åt dig.
 

stödtjänster

I dagsläget så får man störst ersättning för nyttjandet av ett batterilager genom att erbjuda effekten till Svenska kraftnät på stödtjänst marknaden. 

CheckWatt utför då frekvensreglering och hjälper utbyte mot ersättning. Denna potentiella inkomst möjliggörs genom deltagandet i Currently.

Lokala flexmarknader

Är man ansluten till Currently så får man också möjligheten att stötta sitt elnät på en lokal nivå.

Kapa effekttoppar

För dig som betalar effektavgifter så kan man med hjälp utav ett batteri se till att kapa de högsta effekttopparna och då sänka sina nätavgifter.

Energiprisarbitrage

CheckWatt håller också ett stadigt öga på spotpriserna. Vi både planerar och implementerar laddnings schema var dag för batteriet efter elpriset dagliga svängningar.

 

Varför investera i ett batterilager?

 
Batteriägaren

Nytta tillkommer då CheckWatt ständigt analyserar marknaden och ser till att utnyttja batteriet till vad som ger högst avkastning åt batteriägaren genom de många tjänster som Currently har att erbjuda.

elmarknadsaktören

Genom att erbjuda systemtjänster åt elnätsoperatören, elhandlare samt balansansvariga som ger mer tillgänglighet till både abonnentens elkonsumtion och produktion, öppnas nya möjligheter både för dig som batteriägare, men också för elmarknadsaktören.

samhället

Då samhället kan utnyttja de befintliga elnätet på ett mer effektivt sätt möjliggörs att en större andel förnybar elproduktion kan etableras och bidrar till både ett stabilt elnät och ett hållbart samhälle tack var grön energi.